< Terug naar vorige pagina

Project

De strijd om het stakingsrecht: Een intellectuele geschiedenis van de rol van netwerken van werkgevers, vakbonden en sociaal-ethici in de voorbereiding, uitwerking en verdere receptie van Gaudium et Spes’ leer over arbeid (1957-1968)

Op 7 december 1965 erkende de Tweede Vaticaanse Raad het recht op staking (Gaudium et Spes, § 68). Deze nieuwigheid in conciliaire geschiedenis en katholieke sociale onderwijzen is een symbool voor de hard gevochten strijd van netwerken met jarenlange praktijkervaring over de betekenis van arbeid. Dit project zal een intellectuele geschiedenis ontwikkelen van drie internationale representatieve netwerken die een theoretisch realistisch en praktisch inzichtelijk beeld van menselijke arbeid hebben voorbereid, gedefinieerd en verder ontwikkeld als fundamenteel voor de menselijke waardigheid en de rechten van de werknemers in het kader van Vaticaan II. Deze netwerken zijn respectievelijk de werkgevers (International Union of Catholic Employer Associations, UNIAPAC), de werknemers (International Federation of Christian Unions, IFCTU) en sociale ethici (International Union of Social Studies of Malines, UIES). Door middel van literatuurstudie, archiefonderzoek en geformaliseerde sociale netwerkanalyse wordt de directe en indirecte invloed van deze netwerken op Gaudium et Spes' voorbereiding, redactie en ontvangst bestudeerd, rekening houdend met de periode 1957-1968, om recht te kunnen doen aan hun pre-conciliaire instelling in een tijdperk van internationalisme, hun beslissende rol in het conciliair proces, en hun post-conciliarische behandeling van kerkelijke en maatschappelijke hervormingen.

Datum:1 okt 2017  →  30 sep 2020
Trefwoorden:stakingsrecht
Disciplines:Economische geschiedenis, Geschiedenis