< Terug naar vorige pagina

Project

De stap naar gezondheidseconomische evaluaties met individu-gebaseerde modellen door integratie van transmissiedynamica, stochasticiteit en onzekerheid.

Achtergrond – Infectieziekten hebben een aanzienlijke impact op de maatschappij en modelgebaseerde economische evaluaties (EE) worden steeds belangrijker voor beleidsmaking. Stochastische individu-gebaseerde modellen, waarin elk individu afzonderlijk behandeld wordt, zijn uiterst relevant om heterogeniteit te vatten inzake sociale contactpatronen en transmissiedynamica. Ze zijn geschikt om de medische en financiële ziektelast te voorspellen maar worden nog niet ten volle benut door hun model complexiteit en vereiste rekenkracht. Doelstelling – Het verbeteren van EE met stochastische individu-gebaseerde transmissiemodellen met aandacht voor onzekerheid. Methoden – Vertrekkende van een bestaande simulator in C++ zal een nieuw platform ontwikkeld worden voor EE in R (software). Dit open-source pakket, "rStride", zal performante transmissiemodellen combineren met de nieuwste technieken in EE met onzekerheidsanalyse. Verwachte resultaten – (1) Nieuwe en verbeterde methoden voor het gebruik van individu-gebaseerde modellen omtrent demografie en transmissiedynamica. (2) Inzicht in de relatie tussen veronderstelde sociale contactpatronen en voorspelde ziektelast. (3) De integratie van stochastische effecten en onzekerheid bij EE. (4) De analyse van de interactie tussen transmissie en immuniteit op lange termijn met dynamische gezinssamenstellingen. Alle methodologie wordt uitgewerkt met een casus voor het Respiratoir Syncytieel Virus (RSV) en het Varicella-Zoster Virus (VZV).
Datum:1 okt 2019  →  Heden
Trefwoorden:GEZONDHEIDSECONOMIE, INFECTIEZIEKTEN, KOSTEFFICIËNTIE
Disciplines:Statistiek, Gezondheidseconomie, Preventieve geneeskunde, Infectieziekten, Mathematische methoden, programmeermodellen, mathematische en simulatiemodellering