< Terug naar vorige pagina

Project

De stad deradicaliseren. Politieke assemblage, veiligheid en 'thuisvoelen' in Brussel

Dit onderzoek handelt over stedelijkheid en veiligheid. Een eerste doelstelling documenteert het beleid over stadsvernieuwing en stedelijke veiligheid in relatie tot terrorismebestrijding en het deradicaliseringsbeleid. Ik neem 2004, het jaar van de aanslagen in Madrid, als uitgangspunt, omdat dit jaar de officiële goedkeuring van de term ‘radicalisering’ op Europees niveau signaleert. Een tweede doelstelling analyseert de (veranderende) conceptualisaties van risico, gevaar en (on)veiligheid bij de formulering van beleidsdoelstellingen op Brussels niveau, zowel op gemeentelijk als regionaal vlak. Daarnaast onderzoek ik hoe die beleidsniveaus in wisselwerking staan met en beïnvloed worden door het nationale en Europese beleid. Een derde objectief bestudeert de uitwisseling van expertise en praktijken tussen beleidsactoren in verschillende stedelijke gemeenten, zowel op nationaal (bv. Brussel, Verviers en Antwerpen) als transnationaal vlak.

Datum:11 jan 2021 →  Heden
Trefwoorden:Social geography, Critical security studies, Political anthropology, Urban studies, Policy mobility
Disciplines:Sociale geografie, Politieke en juridische antropologie
Project type:PhD project