< Terug naar vorige pagina

Project

De rollen van voor de sekte: het Jodendom van de 2de eeuw v.Chr. opnieuw in kaart brengen.

Het onderzoeksprogramma zoekt naar correlaties tussen teksten uit het corpus van Dode-Zeerollen, om op grond daarvan verschillende vormen van Jodendom die in clusters van teksten gevonden worden te beschrijven, om uiteindelijk op basis van de Dode-Zeerollen het Jodendom van de 2e eeuw v.C. opnieuw in kaart te brengen. Dit onderzoek is programmatisch omdat het niet de sektarische Regel van de Gemeenschap en de veronderstelde yahad-gemeenschap te Qumran als uitgangspunt neemt, maar er vanuit gaat dat het corpus een verzameling teksten van verschillende groepen en uit verschillende tijden is. Het programma wil daarom allereerst in het corpus kernteksten onderscheiden die duidelijk verschillende opvattingen weergeven, en dan de andere teksten uit het corpus te relateren aan die kernteksten, op basis van terminologie, belangen, opvattingen, enz., om zodoende de overeenkomsten en verschillen tussen clusters van teksten te beschrijven. In tweede instantie wil het project twee grote groepen teksten die doorgaans als niet-sektarisch beschouwd worden in detail bestuderen, namelijk de Aramese en de wijsheidsteksten van het corpus.
Datum:1 okt 2009 →  30 sep 2010
Trefwoorden:Sectarianism, Sapiential texts from Qumran, Aramaic texts from Qumran, Second Temple Judaism, Dead Sea scrolls
Disciplines:Theologie en religiestudies, Andere filosofie, ethiek en religiestudies niet elders geclassificeerd