< Terug naar vorige pagina

Project

De rol van veranderde peeseigenschappen op pees belasting tijdens het herstel van Achilles tendinopathie.

Mechanische en morfologische eigenschappen zijn veranderd in de Achilles tendinopathie. De literatuur over de revalidatie na tendinopathie suggereert dat de juiste hoeveelheid en vorm van belasting cruciaal zijn. Er zijn aanwijzingen dat niet-uniforme verplaatsingen in de Achillespees de spanningen op de pees kan verminderen. Oefeningen moeten de juiste mechanische trigger bewerkstellen om het herstel van de normale peeseigenschappen te stimuleren. Het is daarom van cruciaal belang dat oefeningen adequaat worden aangepast om rekening te houden met deze veranderde eigenschappen om een revalidatieprotocol te ontwerpen dat de optimale stimulus levert voor peesregeneratie en overbelasting van de pees vermijdt. Dit project heeft tot doel een workflow te ontwikkelen en te valideren die niet-invasieve karakterisering van de pees mogelijk maakt in termen van zijn materiaaleigenschappen en op basis hiervan revalidatie oefeningen te kunnen selecteren die de optimale spanningsverdeling in de pees veroorzaakt om het regeneratieve proces te optimaliseren.

Datum:1 okt 2020 →  Heden
Trefwoorden:Tendinopathy, Achilles tendon, Rehabilitation
Disciplines:Biomechanica
Project type:PhD project