< Terug naar vorige pagina

Project

De rol van mucosale integriteit in de pathogenese van spondyloartritis (01D01718)

Patiënten met spondyloartritis (SpA), een chronisch inflammatoire reumatische aandoening, vertonen doorgaans een gewijzigde samenstelling van de darmflora (dysbiose). We willen nagaan op welke manier het darmslijmvlies beïnvloed wordt door dysbiose op niveau van epitheelcellen en subepitheliale immuuncellen. Daarenboven zullen we de lokale effecten van dysbiose correleren met biomerker profielen die kunnen fungeren als surrogaat voor darmontsteking en bacteriële translocatie.

Datum:1 okt 2018  →  Heden
Trefwoorden:darmontsteking, mucosale integriteit, bacteriële dysbiose, spondyloartritis
Disciplines:Palliatieve zorg en zorg rond het levenseinde, Orthopedie, Regeneratieve geneeskunde, Andere gezondheidswetenschappen, Laboratoriumgeneeskunde, Andere klinische wetenschappen, Andere translationele wetenschappen, Andere basiswetenschappen, Immunologie, Andere medische en gezondheidswetenschappen, Andere paramedische wetenschappen, Verpleegkunde