< Terug naar vorige pagina

Project

De rol van eosinofielen in intestinale inflammatie en fibrose in inflammatoire darmziekten.

Inflammatoire darmziekten (IBD), waaronder de ziekte van Crohn (CD) en Colitis Ulcerosa (UC), zijn chronische inflammatoire darmziekten die gekarakteriseerd worden door een “relapse-remitting” ziekteverloop dat voornamelijk jonge individuen treft. Door een overvloedige accumulatie van extracellulaire matrix (ECM), veroorzaakt door inflammatie en herstel, kan fibrostenose optreden. Fibrostenose in IBD, voornamelijk aanwezig in CD patiënten, is de belangrijkste oorzaak voor complicaties zoals de vorming van vernauwingen, intestinale obstructie en de noodzaak voor resectie. Eerder uitgevoerde IBD studies hebben zich voornamelijk gefocust op modificaties in de adaptieve immuun responsen. Deze studie zal echter voornamelijk focussen op veranderingen in het aangeboren immuun systeem. Onderzoek toonde eerder een accumulatie van neutrofielen en eosinofielen in de colon van IBD patiënten aan. Dit wijst op de mogelijke rol van myeloid afgeleide cellen in de inductie van chronische inflammatie en fibrogenese in IBD. Dit project zal daarom trachten de rol van eosinofielen in chronische intestinale inflammatie en fibrose te gaan achterhalen. Om dit doel te bereiken, zullen muismodellen gehanteerd worden. Om deze bevindingen vervolgens te vertalen naar een menselijke omgeving, werken we voortdurend samen met het Leuvense IBD labo en de pathologie afdeling van het UZ Leuven. De compositie van verschillende aangeboren immuun cellen, aanwezig in perifeer bloed en colon weefsel, zal worden bestudeerd in IBD patiënten om mogelijks een non-invasieve bio merker te identificeren. Daarboven zullen ook resectie specimen van fibrostenotische IBD patiënten worden onderzocht om mogelijke belangrijke spelers in fibrose te achterhalen. Als laatste willen we het effect van huidige therapieën op het landschap van de immuun cellen beoordelen, met een specifieke interesse in de eosinofielen.

Datum:5 mrt 2020 →  5 mrt 2024
Trefwoorden:Inflammatory Bowel Disease (IBD), Crohn's Disease (CD), Ulcerative Colitis (UC), Fibrostenotic disease, Innate immunity
Disciplines:Gastro-enterologie, Inflammatie, Aangeboren immuniteit
Project type:PhD project