< Terug naar vorige pagina

Project

De rol van doelgerichte processen in het veroorzaken van emotioneel gedrag onderzocht met TMS/MEP

Dit project onderzoekt de mentale processen die verantwoordelijk zijn voor emotioneel gedrag zoals toenadering, vermijding en agressie. Een beter begrip van deze processen kan handvaten aanreiken voor het remediëren van die emotionele gedragingen die maladaptief zijn voor het individu of voor de maatschappij. Traditionele modellen zijn duale-procesmodellen met een default-interventionistische architectuur, waarin een stimulusgedreven proces de vroege actietendens bepaalt en een doelgericht proces een secundaire, regulerende rol krijgt. Wij stellen een alternatief duaal-procesmodel voor met een parallel-competitieve architectuur, waarin beide processen parallel optreden in een vroeg stadium en waarin het doelgerichte proces een eventuele competitie wint en de vroege actietendens bepaalt. Het doel van dit project is om via empirisch onderzoek beide modellen tegenover elkaar te plaatsen. Hiertoe creëren we situaties waarin we verwachten dat stimulusgedreven en doelgerichte processen verschillende actietendensen zullen uitlokken en waarbij we de vroege actietendens meten via Motor Evoked Potentials (MEPs) na vroege Transcraniale Magnetische Stimulatie (TMS).
Datum:1 okt 2017 →  30 sep 2021
Trefwoorden:emotional behavior
Disciplines:Toegepaste psychologie