< Terug naar vorige pagina

Project

De rol van de concentratie en oorsprong van opgeloste organische stof op de biobeschikbaarheid van metalen en fosfor bij groene algen in oppervlaktewater.

Opgeloste organische stof (DOM) is een bron van nutriënten in oppervlaktewater. De nutriënten die gebonden zijn aan DOM zijn uiteraard minder besqchikbaar dan de anorganische vormen. Zo zijn de opgeloste organische P-vormen en de gecomplexeerde metaalionen minder beschikbaar dan respectievelijk het fosfaat ion of metaal ionen. Verschillende studies tonen aan dat de organisch gebonden elementen wél kunnen bijdragen aan de biobeschikbaarheid, de bijdrage hangt echter af van abiotische en biotische condities. Dit odnerzoek gaat over die variabele bijdrage en in bijzonder over de vraag hoe de bron en het type van DOM in oppervlaktewater een rol spelen. Het DOM kan afkomstig zijn uit bodem organische stof, organische mest, afvalwater en kan zelfs door algen zelf worden geproduceerd. Een reeks DOM stalen zullen worden bemonsterd in waterbekkens en de opname van de organisch gebonden elementen worden gemeten bij algen onder labo-omstandigheden.
Datum:1 okt 2008 →  30 sep 2014
Trefwoorden:FIAM, DOM, Eutrophication, Algae, Cadmium, DGT, Phosphate
Disciplines:Geologie, Aquatische wetenschappen, uitdagingen en vervuiling, Fysische geografie en omgevingsgeowetenschappen, Duurzame chemie, Milieuwetenschappen en management