< Terug naar vorige pagina

Project

De receptie van de Engelse roman in de Italiaanse literaire pers tussen 1700 en 1830: een transcultureel onderzoek naar de vormgeving van de moderne Italiaanse literaire en culturele identiteit (FWOTM883)

In mijn project onderzoek ik de receptie en de beeldvorming met
betrekking tot de Engelse roman in de Italiaanse literaire tijdschriften
uit de “lange 18de eeuw” (1700-1830). Het betreft een nog onontgonnen
terrein binnen de studie van de Anglo-Italiaanse culturele relaties. Ik
onderzoek de transculturele dimensie van een geheel aan data dat vervat
zit in de literaire pers uit de Verlichting en de vroege Romantiek. Het
accent ligt daarbij op de Italiaanse verspreiding, op de vertalingen, de
boekbesprekingen en de uitgeversaankondigingen omtrent Engelse romans.
Het tekstcorpus bestaat hoofdzakelijk uit 300 reviews, verschenen in de
meest vooraanstaande Italiaanse tijdschriften van toen. Mijn onderzoek
heef drie hoofdobjectieven. Het eerste bestaat uit het repertoriëren van
de belangrijkste kenmerken van het Italiaans literair journalisme langs
een thematische, stilistische en discursieve analyse van het corpus. Het
tweede objectief omvat het bepalen in van de wijze waarop Engelse romans
aan Italiaanse lezers werden voorgesteld, gecensureerd, vertaald, welke
morele waarden zij verspreidden en hoe hun receptie het proces van de
Italiaanse eenmaking in cruciale jaren heeft beïnvloed. Het derde
objectief bestaat uit de constructie van een methodologisch paradigma
dat zal kunnen worden gebruikt bij toekomstige studie van de receptie
van de Engelse roman in het literair journalisme van andere landen of
taalgebieden. Methodologisch gezien, benader ik in mijn project de
teksten essentiëel vanuit de Digital Humanities (DH), de sociologie van
de literatuur en de vergelijkende literatuur. Bijkomend worden ook
lezergerichte methodes gehanteerd, receptiestudies en persgeschiedenis.
Datum:1 okt 2017 →  30 sep 2020
Trefwoorden:English Novel, Italian Press, literary press
Disciplines:Vergelijkende literatuurstudies