< Terug naar vorige pagina

Project

De reactiviteit van biogeen Si in terrestrische ecosystemen: een cruciaal hiaat in de kennis van aquatisch-terrestrisch koppeling in de siliciumcyclus en gekoppelde C-sinks.

Dit project beoogt de kwantificatie van de reactiviteit van de bio-Si buffer in verschillende ecosystemen en op verschillende schaalniveaus. Een innovatieve extractiemethode wordt hiertoe ontwikkeld en gedetailleerde dissolutie-experimenten uitgevoerd. Met dit innoverend opzet vullen we een cruciaal hiaat op in de kennis van aquatisch-terrestrisch koppeling in de biogeochemische siliciumcyclus en de gekoppelde C-sinks.
Datum:1 jul 2010  →  31 dec 2014
Trefwoorden:ECOSYSTEEMPROCESSEN, BIOGENE SILICA, KOOLSTOFCYCLUS, BIOGEOCHEMISCHE CYCLI
Disciplines:Andere chemie, Geochemie, Ecologie, Andere biologische wetenschappen, Omgevingswetenschappen en management, Andere omgevingswetenschappen