< Terug naar vorige pagina

Project

De privacy en autonomie van de patiënt getoetst aan een veranderende gezondheidszorgmodel.

Kostenbesparingen, time management, een meer consistente opvolging van patiënten en een beter levenskwaliteit zijn maar enkele van de doelen achter het gebruik van informatietechnologie in de gezondheid(szorg). Ingegeven door sociologische en demografische veranderingen, zouden we naar een een nieuw gezondheidszorgmodel waarin patiënten centraal staan, waarin de gezondheidszorg gepersonaliseerd wordt en waarin gezondheidszorg op een geïntegreerde manier wordt aangeboden moeten evolueren. Zulke modellen gaan hand in hand met disease management technieken en worden vaak ondersteund door nieuwe technologie.
Alle disease management instrumenten en technieken hebben twee karakteristieken gemeen: hun functionaliteit is gebaseerd op het verzamelen en doorsturen van persoonlijke gezondheidsgegevens van de patiënt en ze zetten self-management door de patiënt centraal. Gebaseerd op een doorgedreven analyse van de verzamelde gegevens, kunnen gepersonaliseerde programma's worden opgemaakt die een inspelen op zowel preventie, als care&cure als rehabilitatie. Om een consistente opvolging van deze programma's door de patiënt te verzekeren, is het van belang om de juiste informatie, op het juiste moment, bij de juiste persoon te krijgen, door middel van de juiste middelen.

Het gebruik en de uitwisseling van gegevens op een grote schaal, is wordt dus een belangrijk element in een toekomstig gezondheidszorgsmodel. Echter, op dit punt riskeert een toekomstig gezondheidszorgmodel te conflicteren met het fundamenteel recht op privacy en gegevensbescherming en de beschermde autonomie van de patiënt. De thesis gaat daarom op zoek naar een antwoord op de vraag hoe de concepten privacy en autonomie, zoals beschermd door het huidige juridische kader, moeten begrepen worden in een complexer wordend gezondheidszorgmodel gebaseerd op de automatische verwerking van gegevens en disease management technieken.

Datum:30 nov 2010  →  1 okt 2014
Trefwoorden:data protection, eHealth
Disciplines:Rechten
Project type:PhD project