< Terug naar vorige pagina

Project

De opkomst van vrijhandel in een internationaal en comparatief perspectief

Vrijhandel was tijdens de negentiende eeuw een controversieel politiek thema. Dit onderzoek belicht de opkomst van vrijhandel in verschillende Europese landen, waaronder Groot-Brittannië, Frankrijk en België. In deze landen kwamen vrijhandelsorganisaties tot stand in de jaren 1840 die de liberalisering van de internationale handel verdedigden, onderlinge contacten onderhielden, en een sterkere internationale binding tussen Europese naties op het vlak van economische samenwerking nastreefden. Het onderzoek aan de Universiteit van Antwerpen legt de focus op de Belgische positie in de internationale debatten over vrijhandel en de activiteiten van de promotoren ervan, met bijzondere aandacht voor het Internationaal Congres van Economen, georganiseerd door 'L'Association belge pour la liberté commerciale', dat in Brussel is gehouden in 1847. Dit onderzoek past in het breder promotieonderzoek dat de sleutelelementen wilt bestuderen van de vrijhandelsideologie in het midden van de negentiende eeuw aan de hand van de vorming van vrijhandelsorganisaties, de kenmerken van hun leden, en de discussies in de pers en de diverse parlementen aangaande vrijhandel in een comparatief perspectief. Doel is na te gaan hoe het vrijhandelsdiscours ontwikkelde en veranderde doorheen de negentiende eeuw in een comparatief Europees perspectief en de mate dat dit impliciet of expliciet het discours beïnvloedde in de twintigste eeuw.
Datum:1 sep 2018 →  31 mei 2019
Trefwoorden:VRIJ HANDELSVERKEER, 19DE EEUW
Disciplines:Economische geschiedenis, Geschiedenis
Project type:Samenwerkingsproject