< Terug naar vorige pagina

Project

De ontwikkeling van de private bewakingssector in België (1907-1990). Een historisch-criminologisch perspectief op recente transities in de veiligheidszorg (FWOAL762)

Binnen het bredere kader van historische en hedendaagse veranderingen in veiligheid en misdaadcontrole, onderzoekt dit onderzoeksproject de ontwikkeling van de Belgische particuliere beveiligingsindustrie van 1907 tot 1990. Uit verkennend onderzoek op dit gebied zijn fundamentele transformaties naar voren gekomen op het gebied van beveiliging, misdaadcontrole en politie aan het begin van de 20e eeuw. Voor een beter criminologisch inzicht in de huidige veranderingen in de beveiliging in het algemeen en in criminele controle en politie in het bijzonder, is dit project uitermate relevant. Drie onderzoekshypothesen staan ​​centraal: Allereerst schetsen we hoe de private beveiligingsindustrie zich in de 20e eeuw over het algemeen ontwikkelde tegen de achtergrond van een Belgisch beveiligingscomplex, voornamelijk gericht op het consolideren van de gevestigde sociaal-politieke orde. Daarnaast onderzoeken we hoe veranderende maatschappelijke eisen voor beveiliging de uitbreiding van taken, activiteiten en functies van deze particuliere beveiligingsindustrie in België vormden. Ten slotte willen we de vermeende historische discontinuïteit van privé-initiatieven op het gebied van bewaking en bescherming betwisten en de verklarende waarde van het historische perspectief voor de huidige governance van het politiewerk onthullen. Het empirisch onderzoek baseert zich op een breed scala aan historische documenten uit gerechtelijke (politie) archieven, archieven van individuele particuliere beveiligingsbedrijven en archieven van lokale openbare politie. Kwantitatieve verwerking van de gegevens wordt gecombineerd met een grondige kwalitatieve analyse van de records.
Datum:1 jan 2015  →  31 dec 2018
Trefwoorden:private security, security, crime control
Disciplines:Vergelijkend recht