< Terug naar vorige pagina

Project

De ontwikkeling en validatie van een prototype van een Belgisch data registratiesysteem rond het gebruik van geneesmiddelen tijdens zwangerschap en borstvoeding (BELpREG project).

Informatie over de invloed van het gebruik van geneesmiddelen tijdens zwangerschap en borstvoeding ontbreekt momenteel voor de meeste producten. Dit gebrek aan veiligheidsgegevens veroorzaakt onzekerheid en angst bij vrouwen en zorgverleners, wat op zijn beurt kan leiden tot onnodige zwangerschapsafbrekingen, het stoppen of weigeren van noodzakelijke geneesmiddelen of het vroegtijdig stoppen met borstvoeding. Aangezien gerandomiseerde studies over het algemeen niet mogelijk zijn tijdens zwangerschap en borstvoeding moeten de opportuniteiten voor observationeel onderzoek op basis van klinische gegevens ten volle worden benut. Systematische gegevensregistratie ontbreekt momenteel echter in België. Dit C3 project is gericht op het ontwikkelen en testen van een prototype van een robuust, evidence-based data registratiesysteem voor geneesmiddelengebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding en foeto-maternale gezondheidsuitkomsten dat van grote waarde zal zijn voor onderzoekers en de farmaceutische industrie.
Datum:1 jan 2021  →  Heden
Trefwoorden:Pharmaco-epidemiology, Pharmacovigilance, Drug safety, Teratology, Drug information
Disciplines:Foetale ontwikkeling, Gezondheidsinformatiesystemen van medische informatica, Ontwikkeling van bio-informatica software, tools en databases, Verloskunde, Pediatrie, Farmaco-epidemiologie