< Terug naar vorige pagina

Project

De normen en praktijken van de Afrikaanse Unie ter bevordering van constitutionalisme: een juridische analyse.

Dit voorstel beoogt een onderzoek naar de normen, het beleid en de praktijk van de Afrikaanse Unie inzake de bevordering van grondwettelijk bestuur in haar lidstaten. Daarmee sluit dit onderzoeksvoorstel aan bij een internationale trend, met name de toegenomen academische belangstelling voor collectieve actie ter bevordering van vrede, veiligheid, stabiliteit en democratische staatsopbouw in Afrika.Dit onderzoek zal leiden tot een beter begrip van het concept constitutionalisme, met name in de bijzondere context van staten en samenlevingen die gekenmerkt worden door een geschiedenis van staatsgrepen en gewapende conflicten, en, heel vaak, een gebrek aan breed gedragen grondwettelijke waarden. Dit onderzoek zal ook meer algemeen wetenschappelijk inzicht bieden in de rol van intergoevernementele instelllingen in de bevordering van politieke integratie.Het onderzoek zal zich voornamelijk toeleggen op een analyse van (1) het normatieve kader dat de Afrikaanse Unie ontwikkelt rond grondwettelijk bestuur in Afrika, (2) de achterliggende ratio hiervan, (3) de toepassing van deze normen, waarbij bijzondere aandacht zal worden besteed aan de nalevings- en sanctiemechanismen (van juridische, maar ook politieke en diplomatieke aard), en (3) het samenspel tussen de internationale en nationale juridische orde.Naast haar academische relevantie, heeft dit voorstel ook grote beleidsrelevantie en zal het bijdragen tot betere op kennis gebaseerde interventies inzake de bevordering van rechtsstatelijkheid. In het bijzonder zal het onderzoek toelaten om de voordelen en beperkingen van een top down juridisch en politiek construeren van grondwettelijk bestuur in Afrika. De resultaten van dit onderzoek zullen bijdragen tot de formulering van richtlijnen voor nationale en internationale beleidsmakers ter bevordering van een meer duurzame praktijk van grondwettelijk bestuur.
Datum:1 okt 2014 →  30 sep 2018
Trefwoorden:AFRIKAANSE UNIE, INTERNATIONAAL RECHT, CONSTITUTIONALISME
Disciplines:Economische ontwikkeling, innovatie, technologische verandering en groei, Rechten