< Terug naar vorige pagina

Project

De nadelige gevolgen van nieuwe bankregulering: voorwaardelijk converteerbare instrumenten en verwachte kredietvoorzieningen.

De banksector was het brandpunt tijdens de financiële crisis van 2007-2008. De ervaring van de grote recessie onthulde de zwakke punten van de toen bestaande regelgeving. Met name het lage niveau van kapitalisatie van de banken vóór 2007 werd de schuld gegeven. Ten eerste droegen de lage kapitaalniveaus bij tot de inkrimping van de bancaire kredietverlening. Basel III verhoogde de minimum kapitaalvereisten en liet tegelijkertijd toe deze te voldoen met voorwaardelijk converteerbare instrumenten (Contingent Convertibles (CoCo's)). Vervolgens verschoof de verliesbenadering naar een toekomstgerichte verwachte benadering. In dit project onderzoek ik de effectiviteit van deze twee nieuwe stukjes regelgeving. Eerst onderzoek ik met een contingent claimmodel of CoCos inderdaad de status van kapitaal verdienen. Ik bestudeer in het bijzonder het effect van CoCos op de prikkels van aandeelhouders om extra eigen vermogen te genereren en het risk-shifting gedrag. Verder test ik de voorspelling van mijn theorie door de gegevens over uitgiftes van CoCo's in Europa te analyseren. Vervolgens zal ik een kwantitatief dynamisch model van een bank ontwikkelen om de procycliciteit van het verwachte kredietvoorzieningsbeleid te bestuderen.
Datum:1 okt 2018  →  Heden
Trefwoorden:new bank regulation
Disciplines:Andere filosofie, ethiek en religiestudies niet elders geclassificeerd, Theorie en methodologie in de filosofie, Filosofie, Ethiek, Toegepaste economie, Economische geschiedenis, Macro-economische en monetaire economie, Micro-economie, Toerisme