< Terug naar vorige pagina

Project

De modernisatie van de Westerse wereld. Een internationale historisch-comparatief onderzoek naar huwelijkspartnerkeuze (1800-1914). (3G023009)

Dit project beoogt een historisch-comparatieve analyse van partnerkeuze naar sociale origine, geogragische origine en leeftijd op basis van grootschalige internationale datasets. Op basis hiervan worden de modernisatiehypothesie en alternatieve verklaringen voor de evolutie van maatschappelijke openheid onderzocht. Bijzondere aandacht gaat naar trends, samenhang tussen de verschillende partnerkeuze dimensies en kwetsbare groepen.Datum:1 jan 2009  →  31 dec 2014
Trefwoorden:heterogamie, partnerkeuze, homogamie, maatschappelijke openheid, 19e eeuw
Disciplines:Sociale psychologie, Toegepaste sociologie, Sociologie van levensloop, gezin en gezondheid, Demografie, Sociale stratificatie, Geschiedenis, Beleid en administratie, Andere sociologie en antropologie, Sociale theorie en sociologische methoden, Sociale verandering, Economische geschiedenis