< Terug naar vorige pagina

Project

De mensenrechten van zelfstandigen en werknemers in nieuwe vormen van werkgelegenheid

Mijn onderzoek zal zich richten op de bescherming van de mensenrechten van zelfstandigen, en met name op werknemers die zich bezighouden met de zogenaamde platformeconomie. Dit komt omdat ze zich vaak in de grijze zone tussen werk en zelfstandige bevinden, een kwestie die zeker niet nieuw is. Het wijdverspreide gebruik van freelance banen houdt het risico in dat dergelijke werknemers buiten de bescherming van de fundamentele mensenrechten worden gelaten. Inderdaad, freelancers zijn bijvoorbeeld niet vrij om zich aan te sluiten bij vakbonden en collectief te onderhandelen, omdat ze in strijd zijn met antitrustwetten; ze kunnen ook worden uitgesloten van het verbod op kinderarbeid en discriminatie. Hoewel er een uitgebreide literatuur bestaat over de grijze zone tussen werknemers en zelfstandigen en de noodzaak om de reikwijdte van de arbeidsbescherming te herdefiniëren, is hun bescherming van mensenrechten niet in dezelfde mate in aanmerking genomen. Daarom is dit een onderwerp dat essentieel is om te pionieren, aangezien de toenemende verspreiding van vormen van freelanching al veel fricties creëert tussen nieuwe bedrijfsmodellen en bestaande fundamentele arbeidsnormen.

Datum:1 sep 2018  →  Heden
Trefwoorden:human rights, labour rights, self-employed workers, platform economy
Disciplines:Rechten, Andere rechten en juridische studies
Project type:PhD project