< Terug naar vorige pagina

Project

De meerwaarde van IT waardemanagement technieken in het succesvol uitwerken van via IT mogelijk gemaakte investeringen door financiële firma's .

Strategische investeringen in informatietechnologie (IT) zijn alomtegenwoordig in hedendaagse organisaties. Echter bestaat er een grote leemte op vlak van kennis en praktische ondersteuning in het efficiënt en doelmatig implementeren en opleveren van dergelijke investeringen. Bovendien wordt de vooropgestelde waardecreatie in veel gevallen niet of onvoldoende gehaald. Bijgevolg focust dit doctoraatsonderzoek op IT value management, waar het volledige proces van idee tot het behalen van business value wordt onderzocht. In een eerste fase worden management praktijken in kaart gebracht door zowel literatuur als case study onderzoek, wat gevalideerd wordt via een Delphi onderzoek. Vervolgens wordt in een internationale survey onderzocht welke impact dergelijke praktijken hebben op de creatie van business value uit strategische bedrijfsinvesteringen met een grote IT component. Finaal zal er door middel van in-depth case studies onderzoek worden verricht naar de contextuele factoren die het succes van dergelijke investeringen met hoge bedrijfsimpact bepalen.
Datum:1 jan 2011 →  31 dec 2014
Trefwoorden:MANAGEMENT
Disciplines:Toegepaste wiskunde, Bedrijfsadministratie en boekhouding, Management