< Terug naar vorige pagina

Project

De 'mamlukisatie' van het Mamlukenrijk. Politieke Tradities en staatsvorming in het 15de-eeuwse Egypte en Syrië (MMS)

Het project beoogt de traditionele visie op de geschiedenis van het Mamlukensultanaat (1250-1517) radicaal te herzien, door via prosopografisch onderzoek aan te tonen dat er zich slechts tijdens de vijftiende eeuw politieke tradities vormden waarin het criterium vanmilitaire slavernij centraal kwam te staan, en dat er dus slechts vanaf de 15de eeuw sprake kan zijn van een echt Mamlukenrijk!

Datum:1 jan 2009 →  31 okt 2013
Trefwoorden:politiek, egypte, mamluken, tradities, prosopografie, Syrië, middeleeuwen
Disciplines:Geschiedenis