< Terug naar vorige pagina

Project

De Magna Moralia en zijn bijdrage aan de middeleeuwse moraalfilosofie

Dit project richt zich op de middeleeuwse receptie van de Magna Moralia, een werk over ethiek dat traditioneel aan Aristoteles toegeschreven wordt. Dit Grieks werk werd in de dertiende eeuw door Bartholomeus van Messina vertaald naar het Latijn, en werd op die manier toegankelijk voor Latijnse westerse geleerden. De eerste fase van het project bestaat uit het editeren van de Latijnse vertaling van de Magna Moralia, gebaseerd op alle bestaande manuscripten. In de tweede fase bestuderen we de vrijwel onbekende middeleeuwse receptiegeschiedenis van deze ethische verhandeling. Door enerzijds te focussen op de marginale annotaties in de manuscripten, en anderzijds op het gebruik en de rol van de Magna Moralia in compendia en commentaren – die meestal gericht waren op de meer populaire Ethica Nicomachea –, zullen we de plaats en bijdrage van de Magna Moralia aan de middeleeuwse moraalfilosofie bepalen.
Datum:30 okt 2020 →  30 sep 2022
Trefwoorden:Magna Moralia, moral philosophy, reception history
Disciplines:Geschiedenis van de filosofie, Ideeëngeschiedenis