< Terug naar vorige pagina

Project

De kwantificatie van SARS-CoV-2 RNA in rioolwater als complementaire epidemiologische indicator om de epidemie te monitoren

Dit project heeft tot doel SARS-CoV-2 RNA te detecteren in afvalwater in België om zo een complementaire epidemiologische indicator te introduceren om de huidige epidemie in real-time en constant op te volgen. Dit translationeel datagestuurd epidemiologisch onderzoek zal een directe meerwaarde bieden ter ondersteuning en opvolging van beleidsinitiatieven en om uitbraken vroegtijdig op te sporen. Dit project vult de huidige kennislacunes aan door prevalenties te schatten van infectie in de algemene populatie zonder individuele testing. Bovendien zal, door middel van triangulatie van onze gegevens met gegevens van diagnostische testen en klinische surveillance, een uitgebreidere voorspelling en controle van de COVID-19-epidemie mogelijk gemaakt worden. Het idee om SARS-CoV-2 RNA in afvalwater te detecteren en kwantificeren als een proxy voor de infectiegraad in de algemene bevolking is innovatief en epidemiologisch zeer informatief, aangezien gegevens voor de hele gemeenschap kunnen worden verkregen met hoge temporele en ruimtelijke resoluties. Deze voorgestelde strategie voor het opvolgen van viraal RNA in afvalwater kan worden beschouwd als een gevoelig instrument voor vroegtijdige waarschuwing en kan de modellen/voorspellingen van de epidemie aanzienlijk verbeteren. Specialisten in staalafname en analyse van afvalwater en virologie worden in dit consortium samengebracht om dit project binnen de voorgestelde termijn haalbaar te maken.
Datum:1 jun 2020 →  31 mei 2021
Trefwoorden:COVID-19, CONTROLE VAN DE GEZONDHEID, EPIDEMIOLOGIE, AFVALWATER
Disciplines:Gezondheidswetenschappen niet elders geclassificeerd