< Terug naar vorige pagina

Project

De Kabinetskaart van Ferraris onder de loupe, nieuw onderzoek in het licht van nieuwe technieken (3G092210)

FerrarisU+2019 Kabinetskaart (1770-1778) is de oudste grootschalige, gebiedsdekkende topografische kaart van onze regio. In een eerste fase worden de semiologie, semantiek, geometrische vervormingen en geodetische grondslag van de kaart onder de loep genomen en filiaties uit en naar ander kaartmateriaal bestudeerd. De zo opgedane kennis wordt gebruikt om de kaart te integreren in een historisch G.I.S. met vage elementen.

Datum:1 jan 2010  →  31 dec 2015
Trefwoorden:historische cartografie, historisch G.I.S., legende, filiatiestudie, Oostenrijkse Nederlanden, georeferen
Disciplines:Geomatische ingenieurswetenschappen, Studie van de regio's, Geschiedenis