< Terug naar vorige pagina

Project

De impact van split-belt loopband training op het moduleren van freezing of gait episodes en freezing gerelateerde looppatroon afwijkingen bij de ziekte van Parkinson; trainingseffecten en neurale correlaties.

In de eerste fase van deze studie onderzochten we de retentie-effecten van een nieuwe split-belt training (SBT) -interventie bij patiënten met de ziekte van Parkinson (PD). Het 'proof-of-principle' is gebaseerd op het induceren van asymmetrisch lopen door het geven van split-belt verstoringen om 'freezing of gait' (FOG), en de mogelijk onderliggende mechanismen aan te pakken. De voorlopige resultaten suggereren dat zelfs één SBT-sessie een meer adaptief gangpatroon veroorzaakte, dat niet werd waargenomen tijdens training in de tied-belt conditie. Bovendien bleef de verbetering bij het (360 graden) draaien op de plaats zichtbaar de volgende dag, wat mogelijk wijst op synaptische 'long-term potentiation'. Hoewel er geen effect werd waargenomen op FOG, verwachten we dat het verbeteren van de asymmetrie en het aanpassingsvermogen tijdens verschillende trainingssessies ook van invloed kan zijn op dit symptoom. Daarom stellen we voor om te onderzoeken of SBT, indien langer en op een meer klinische manier toegepast, leidt tot een betere gang en balans in zowel freezers als niet-freezers. Wij geloven dat door een gerandomiseerde klinische trial uit te voeren, we het volledige translationele potentieel van SBT kunnen beginnen te begrijpen, omdat het het impliciete leervermogen onderzoekt wat mogelijk is via een relatief behouden cerebellaire functie bij PD. Daarop aansluitend gaan wij de effecten van SBT op corticale hersenactivatie testen met functional near-infrared spectroscopy (fNIRS) in patienten met PD en gezonde ouderen van dezelfde leeftijd. We verwachten toegenomen corticale hersenactiviteit in de pre-frontale gebieden en in de motor gebieden van PD patiënten tijdens SBT, in vergelijking tot het stappen op een normale loopband om in staat te zijn om actief het looppatroon aan te passen aan de veranderende condities, en dat dit meer is in vergelijking met gezonde leeftijdsgenoten.

Datum:22 mrt 2019  →  Heden
Trefwoorden:split-belt training, Parkinson's disease
Disciplines:Revalidatie
Project type:PhD project