< Terug naar vorige pagina

Project

De impact van nutriëntenaanrijking en schimmeltype op de biodiversiteit en het functioneren van bodems

Bijna 90% van alle terrestrische plantensoorten gaat een wortelsymbiose aan met mycorrhizale schimmels die hun gastheren minerale voedingsstoffen leveren, met name fosfor (P) en stikstof (N), terwijl de mycorrhizale schimmels een groot deel van de fotosynthetisch gefixeerde koolstof (C) krijgen die gebruikt wordt voor de opbouw van het foerageermycelium en transporthyphae, enzymen en organische zuren die nodig zijn voor voor de opname van voedingsstoffen uit dood organisch materiaal en gesteente. Hoewel bekend is dat de bijbehorende plantentaxa, het afbraakpotentieel, de ecofysiologie en de ecosysteemdiensten ondergronds verschillen tussen ectomycorrhizale (EcM), ericoïde mycorrhizale (ErM) en arbusculaire mycorrhizaal (AM) schimmels, is het minder duidelijk hoe het mycorrhizaal type een invloed uitoefent op de bodembiodiversiteit en het functioneren van de bodem. Bovendien is er zeer weinig bekend over hoe de beschikbaarheid van voedingsstoffen het verband tussen het mycorrhizale type en de bodembiodiversiteit en het functioneren van de bodem beïnvloedt. Gezien het feit dat gedurende de afgelopen de 60 jaar een toename van de hoeveelheden stikstof en fosfor afkomstig van bemesting en bodemerosie een belangrijke invloed hebben gehad  ecosystemen en de niveaus van biologisch beschikbare stikstof en fosfor in het milieu verder zullen toenemen, is het noodzakelijk om nutriëntenaanrijking in aanmerking te nemen wanneer we het effect van mycorrhizale diversiteit op bodembiodiversiteit en functioneren willen onderzoeken. Het algemene doel van dit project is na te gaan hoe de beschikbaarheid van nutriënten de directe en indirecte effecten van mycorrhiza's op de bodembiodiversiteit en het functioneren in gematigde ecosystemen beïnvloedt. We veronderstellen dat het type mycorrhiza een sterke invloed heeft op de biodiversiteit en de samenstelling van niet-mycorrhizale micro-organismen (incl. microfauna), zowel direct als indirect via gewijzigde bodemchemie, terwijl de mycorrhizale effecten op bodemprocessen en -werking eerder gemedieerd worden door verschuivingen in de microbiële samenstelling.

Datum:1 okt 2019  →  Heden
Trefwoorden:Ecosysteem functioneren, Globale milieuverandering, Schimmeldiversiteit, Nutriëntenvervuiling
Disciplines:Bodemecologie