< Terug naar vorige pagina

Project

De impact van mediagebruik op roekeloos rijgedrag bij jongeren: een panelonderzoek.

In dit onderzoek wordt het verband tussen mediagebruik en risicogedrag in het verkeer onderzocht. Aan de hand van een panelonderzoek bij 2193 Vlaamse jongeren wordt nagegaan (1) in welke mate het mediagebruik (televisie, videogames) van adolescenten een voorspeller is van later risicovol rijgedrag en (2) langs welke processen dit verloopt.
Datum:1 okt 2009  →  31 okt 2009
Trefwoorden:Media effects, Risk taking, Traffic, Video games, Television, Driving, Adolescents