< Terug naar vorige pagina

Project

De houdingen van immigranten ten aanzien van herverdeling overheidsingrijpen en de welvaartsstaat: Een vergelijking van Turkse, Marokkaanse en autochtone Belgen.

De algemene doelstelling van dit onderzoek is het onderzoeken van de houding van etnische minderheden ten opzichte van sociale herverdeling, overheidsinterventie en verzorgingsstaat en de relatie ervan met sociaal-structurele kenmerken, algemene attitudes en gevoelens van wrok.

Datum:1 jan 2018 →  31 dec 2021
Trefwoorden:Immigrants' attitudes, Social redistribution, Government intervention, Welfare state
Disciplines:Toegepaste sociologie, Beleid en administratie, Sociale psychologie, Sociale stratificatie, Sociale theorie en sociologische methoden, Sociologie van levensloop, gezin en gezondheid, Andere sociologie en antropologie