< Terug naar vorige pagina

Project

De hervorming van het Belgisch familiaal vermogensrecht: op zoek naar het U+201CbesteU+201D evenwicht tussen de langstlevende en de kinderen bij een overlijden

Dit project onderzoekt hoe het U+201CbesteU+201D evenwicht gevonden kan worden tussen de bescherming van de langstlevende echtgenoot/partner en de kinderen van een overledene, een onderwerp dat (vooral in hersamengestelde gezinnen) erg controversieel is. Meer bepaald wordt naar het meest rechtvaardige evenwicht gezocht, rekening houdend met empirisch-sociologische bevindingen en oplossingen die wetgevers in vergelijkbare samenlevingen ingevoerd hebben.

Datum:12 nov 2018 →  Heden
Trefwoorden:erfrecht, huwelijksvermogensrecht, Familiaal vermogensrecht
Disciplines:Rechten, Andere rechten en juridische studies