< Terug naar vorige pagina

Project

De Grote Oorlog en Moderne Filosofie.

Dit project is erop gericht de impact van de Grote Oorlog op de moderne filosofie te begrijpen. Het probeert een originele koers uit te zetten en een nieuwe maatstaf aan te leggen voor het filosofisch onderzoek naar het verband tussen de oorlog en filosofie door middel van een vergelijkende en kritische benadering van een uiteenlopende reeks denkers uit verschillende filosofische stromingen en verschillende naties. Een te verkennen basishypothese is dat de vraag Hoe heeft de oorlog belangrijke verandering in de filosofie teweeggebracht? niet één zin of één richting en dus niet één soort antwoord heeft. Meer bepaald zal dit project onderzoeken of de verscheidenheid aan filosofische effecten die de oorlog heeft gehad in kaart kan worden gebracht als pogingen om verschillende soorten vragen te beantwoorden die door de oorlog zelf leken te worden gesteld. De oorlog sprak tot de filosofie op evenzoveel manieren als de filosofie zichzelf verstond, zelfs wanneer er stilte heerste. Bovendien zal dit project betogen dat precies de gedachte dat oorlog culturele of filosofische betekenis kan onthullen, betwisten of legitimeren zelf een erfenis is van de karakteristieke oorlogfilosofie die tijdens de oorlog het licht zag. Deze geschriften concretiseren het concept van oorlog dat ten grondslag ligt aan de zinvolheid van de vraag: heeft de oorlog iets fundamenteels veranderd aan het denken (of aan de cultuur, of aan de samenleving enz.)? Verder ligt de originaliteit van dit project in de kritische vergelijking van zowel denkers van verschillende nationaliteiten, als van verschillende filosofische stromingen.
Datum:1 okt 2014  →  30 nov 2017
Trefwoorden:First World War, Philosophy, Society, Language, Europe, Politics, Culture
Disciplines:Rechten, Metarecht