< Terug naar vorige pagina

Project

De grote afname van procesvoering verklaard. De impact van sociaal-economische veranderingen op patronen van procesvoering in vroegmodern Europa. De casus van Brugge en het Brugse Vrije (FWOAL716)

Dit project bestudeert een fascinerend fenomeen dat voor de vroegmoderne periode voor meerdere gebieden in West-Europa is beschreven. Terwijl burgerlijke rechtbanken tijdens de zestiende eeuw hun activiteiten sterk zagen toenemen omdat steeds meer mensen burgerlijke zaken aanspanden, nam de vraag naar geschilbeslechting door burgerlijke rechtbanken vanaf ongeveer het midden van de zeventiende eeuw af. Vooral tijdens de achttiende eeuw was er een opvallende af-name van procesvoering. Tot nu toe is geen overtuigende verklaring gevonden voor dit opmerkelijke fenomeen. Dit project brengt de afname van procesvoering voor burgerlijke rechtbanken nader in kaart voor twee casussen waarvoor bijzonder rijk archiefmateriaal beschikbaar is: Brugge en het Brugse Vrije. Het rijke bronnenmateriaal staat toe om de sociale positie van eisers en gedaagden voor de rechtbanken in kaart te brengen, en om zo vast te stellen of de afname van procesvoering verbonden was met sociaal-economische veranderingen. De onderzoeker creƫert databases met de namen van de partijen en de aard van de zaken enerzijds en van de sociale status van stedelingen en dorpelingen anderzijds. Door beide databases te linken, worden vernieuwende analyses gevoerd. Zo levert het project een belangrijke bijdrage aan ons begrip van de grote afname van procesvoering. Daarnaast staat het ook toe om precies in kaart te brengen welke sociale groepen hun weg vonden naar formele rechtbanken om hun geschillen te beslechten. Dit biedt een zeldzame sociaal gedifferentieerde kijk op het dagelijkse leven van gewone mensen in Brugge en het Brugse Vrije tijdens de Nieuwe Tijd.
Datum:1 jan 2014  →  31 dec 2017
Trefwoorden:history
Disciplines:Geschiedenis van het recht, Metarecht, Geschiedenis, Andere filosofie, ethiek en religiestudies niet elders geclassificeerd