< Terug naar vorige pagina

Project

De grammatica van imperatieven en de imperatieven van de grammatica

Imperatieven zoals Ga weg! of Raak dat niet aanruiken om andere mensen te krijgen bepaalde dingen wel of niet doen (zoals weggaan of iets niet aanraken). Hoewel imperatieven erg zijn prominent in kindgerichte spraak, heeft onderzoek tot nu toe niet systematisch hun betekenis voor taal onderzocht acquisitie. Dit project zal deze leemte in de literatuur dichten door empirisch onderzoek uit te voeren in de onderzoekshypothese dat de grammatica van imperatieven cruciaal is bij het vaststellen van kernaspecten van taal grammaticaal karakter. We zullen deze hypothese onderzoeken aan de hand van drie casestudies, elk gericht op de interactie tussen een bepaalde soort imperatief enerzijds en een kernaspect van het grammaticale systeem anderzijds. Bovendien, elk casestudy zal vergelijkend van aard zijn, gericht op verschillende varianten van het Nederlands en het Afrikaans. Centraal in dit project staat een PhD-track die de bovengenoemde hypothese in drie werken verkent pakketjes. Het eerste richt zich op negatieve imperatieven en onderzoekt in hoeverre deze constructies licht werpen de uitdrukking van negatie in de verschillende variëteiten. Werkpakket 2 richt zich op positieve imperatieven en de syntaxis van zogenaamde `lichte werkwoorden 'zoals komen en gaan, en Work Package 3 onderzoekt het gebruik van modale deeltjes zoals in zowel positieve als negatieve imperatieven. Dit is een vierjarig project, waarvan de helft (Y1 en Y3) wordt uitgevoerd op KU Leuven en de andere helft (Y2 en Y4) aan de Universiteit van Stellenbosch.

Datum:1 okt 2020 →  Heden
Trefwoorden:imperatives, linguistics
Disciplines:Vergelijkende talenstudies, Nederlandse taal, Syntax
Project type:PhD project