< Terug naar vorige pagina

Project

De Gerontopole Brussel – Expertisecentrum voor Gerontologie aan de Vrije Universiteit Brussel - Centraal thema: Actief en Gezond Ouder Worden (IRP22)

Het interdisciplinaire onderzoeksprogramma van de Gerontopole Brussel zoekt naar biologische, medische, psychologische, sociale, functionele en omgevingsvoorspellers van kwetsbaarheid/robuustheid. Dit project heet de Brussels study on the early predictors of frailty (BUTTERFLY), waarbij van thuiswonende ouderen heel veel data verzameld wordt. In dit onderzoek ligt de focus op de belangrijkste voorspellers van robuustheid/kwetsbaarheid. Naast de gegevens uit de BUTTERFLY-studie zullen ook gegevens uit de Belgian Ageing Studies (BAS) worden gebruikt. In het BAS moeten mensen zichzelf scoren op verschillende aspecten van hun leefsituatie. De belangrijkste voorspellers worden gebruikt om de robuustheid/kwetsbaarheid van mensen te screenen. Om dit
toegankelijk te maken, worden deze voorspellers opgenomen in een ehealth applicatie, waar mensen zichzelf kunnen scoren. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie. Mensen die zichzelf gescoord hebben, worden vervolgens uitgenodigd voor een bezoek aan een Healthy Ageing Center in de gemeente. Hier worden interventies, ter voorkoming van het ontstaan van kwetsbaarheid en ter optimalisatie van Actief en Gezond Ouder worden, met de persoon besproken. We zijn van plan om een Healthy Ageing Center te installeren in zes gemeenten in Vlaanderen.
Datum:1 apr 2023 →  Heden
Trefwoorden:Actief ouder worden, Gezond ouder worden, Kwetsbaarheid, Sarcopenie, Immunosenescentie, Inflmmaageing, Vermoeidheid, Fysieke activiteit, Lichaamssamenstelling, Nutritie, Cognitie, Dementie, Vitaliteit, Intrinsieke capaciteit, Functionele mogelijkheiden, Geronto-technologie, digitale gezondheid, mobiele gezondheid, Empowerment, Inclusie, Welzijn, Eenzaamheid, Fundamentele mensenrechten, Recht op zelfbeschikking
Disciplines:Biogerontologie, Milieugerontologie, Geriatrie, Sociale gerontologie, Preventieve geneeskunde, Biomarker ontdekking, Gezondheidspsychologie, Persoonlijkheidspsychologie, Cognitieve veroudering, Neuropsychologie van veroudering, Sociale gerontologie en sociologie van veroudering, Mensenrechtenwetgeving, Sensoren, biosensoren en slimme sensoren niet elders geclassificeerd