< Terug naar vorige pagina

Project

De genetische en archeologische synthese van een Merovingisch grafveld aan de Vlaamse Kust.

Na de melding van een toevalsvondst in Koksijde werden begin 2017 een Laat-Merovingische bewoning en grafveld opgegraven. Deze Koksijdse site bleek bijzonder waardevol te zijn door de aanwezigheid van zowel gebouwstructuren, culturele artefacten als ecologisch vondstmateriaal. Intrigerend was bovendien de vaststelling dat de bewoningsfase kort nadien werd opgevolgd door een grafveld. De opgegraven begraven resten bestaat uit drieƫnvijftig individuen die al wetenschappelijk onderzocht zijn. Toch blijven er nog heel wat cruciale onderzoeksvragen onbeantwoord, wat de archeologische synthese van deze site bemoeilijkt. Zo is er geen informatie over de verwantschapsrelaties tussen de individuen binnen de site, over hun afkomst en link met andere West-Europese populaties in die periode en vandaag. Een state-of-the-art genetisch onderzoek op het skeletmateriaal kan op deze vragen antwoorden bieden.

Datum:1 sep 2019 →  31 aug 2020
Trefwoorden:genetic research, skeletal material, archeological
Disciplines:Antropologische genetica, Populatie, ecologische en evolutionaire genetica