< Terug naar vorige pagina

Project

De genetica achter historische socio-demografie in Vlaanderen onthuld door het Y-chromosoom: een interdisciplinaire benadering

Het man-specifieke en niet-recombinerende Y-chromosoom (chrY) is een krachtig middel voor genetische-genealogie. Maar gezien er geen chrY-sequencing kit beschikbaar was, werd het nog niet eerder gekoppeld aan een genealogische databank. In mijn doctoraat ontwikkelde ik de ‘CSYseq’, het eerste chrY-sequencing panel dat een grote dataset van 15.813 interessante Y-merkers oplevert. De CSYseq kan zowel evolutionaire biogeografische afkomst bepalen als nauwe vaderlijke verwantschappen identificeren. In dit postdoctoraal project, wil ik de genetica achter historische socio-demografie in Vlaanderen onthullen via chrY-analyse. Het is mijn ambitie om nieuwe en waardevolle perspectieven te bieden binnen 3 disciplines: historische demografie, evolutionaire biologie en forensische genetica. Ik zal 450 mannen analyseren en koppelen aan de unieke socio-demografische COR* databank, die representatief is voor Vlaanderen. In dit interdisciplinaire genetisch-genealogische project zal ik (a) de familienaam oorsprong onderzoeken, (b) de invloed van chrY en demografie op de geslachtsverhouding van nakomelingen ontrafelen, en (c) de chrY-diversiteit bepalen om de slaagkans van familiaal zoeken te schatten. Het belangrijkste resultaat is een genetisch-genealogische databank, die een universeel uitwisselbare chrY-dataset koppelt aan uitgebreide socio-demografische data. Deze pioniersstudie zal het belang van het sterk onderbenutte chrY voor interdisciplinair populatieonderzoek wereldwijd vergroten.

Datum:1 okt 2021 →  Heden
Trefwoorden:Genetic-genealogy, ChrY-surname correlation, socio-demographical family history
Disciplines:Antropologische genetica, Populatie, ecologische en evolutionaire genetica, Forensische biologie, Sociologie en sociale studies van wetenschap en technologie, Sociologie van levensloop, gezin en gezondheid niet elders geclassificeerd