< Terug naar vorige pagina

Project

De generatie "Nepantla": identiteitsdiscours in het essay van de tweede generatie Spaanse ballingen in Mexico.

Dit project stelt het identiteitsdiscours in de essayistische teksten van de kinderen van de Republikeinse ballingen in Mexico centraal. Deze generatie, 'Nepantla' genoemd naar het Nahuatl voor "tussen twee werelden", onderscheidt zich door haar complexe en meervoudige culturele identiteit. Door middel van een discoursanalyse van essays van een representatieve selectie auteurs van deze generatie, zal worden onderzocht hoe deze 'Hispano-Mexicaanse' auteurs een identiteit construeren binnen de spanningsverhouding tussen de Europese en de Amerikaanse cultuur. De aandacht gaat in het bijzonder naar vormen van wisselwerking tussen de Spaanse en Mexicaanse intellectuele tradities. Twee onderzoeksvragen staan hierbij centraal. De eerste betreft de relatie die deze essays aangaan met de onmiddellijke context waarin ze zijn ontstaan: Hoe stellen deze auteurs zichzelf en hun lezers voor, hoe geven ze het historisch en geografisch-cultureel kader van waaruit ze schrijven weer? De tweede vraag werkt de centrale probleemstelling uit in haar diachrone dimensie: Hoe schrijven deze auteurs zich in in de Spaanstalige culturele traditie in het algemeen en in de essayistische traditie in het bijzonder? Naast de realisatie van een proefschrift over identiteitsconstructie in de essays van Luis Rius, José Pascual Buxo en Federico Patan (K.U.Leuven Campus Kortrijk), omvat het project ook de organisatie van een internationaal colloquium aan de UGent onder de titel "Dialoog en alteriteit in het Spaanstalig essay" onder leiding van Eugenia Houvenaghel (UGent) en in samenwerking met Diana Castilleja (FUSL Brussel).
Datum:1 jan 2010  →  31 dec 2013
Trefwoorden:Mexico, Spain, Exile, Essay, Cultural identity, Discourse analysis
Disciplines:Talen, Literatuurwetenschappen