< Terug naar vorige pagina

Project

De Frankfurter Schule ontmoet de fenomenologie: Walter Benjamin en het Husserliaanse denken

De 100ste verjaardag van de Frankfurter Schule in 2023 is een uitstekende gelegenheid om de balans op te maken van haar academische erfenis. Dit project vertrekt van de veronderstelling dat de vroege FS eerst en vooral een filosofische denkschool was. Het reconstrueert de positie van een van haar meest prominente leden, Walter Benjamin, in een cruciaal filosofisch debat van zijn tijd: het debat met de Husserliaanse fenomenologie. Het project combineert een historische en een systematische benadering. Het betoogt dat de Husserliaanse fenomenologie een belangrijke gesprekspartner was voor de ontwikkeling van Benjamins denken en dat zij ons helpt om zijn centrale bekommernissen beter te begrijpen. Om deze reden analyseert het project zowel de fenomenologische bronnen waarnaar Benjamin verwees als relevante bronnen die hem waarschijnlijk onbekend waren. Het gaat verder dan de geschriften van Benjamin en Husserl zelf en richt zich ook op relevante teksten van Husserl's leerlingen (incl. maar niet beperkt tot Heidegger, Héring en de Münchener en Göttingener kring). Het project is gestructureerd rond vier thematische lijnen: kennis, taal, ideeën en essenties, en geschiedenis. Dit maakt een systematische uitwerking mogelijk van de gedeelde onderzoeksinteresses van Benjamin en de Husserliaanse fenomenologie. Het project zal resulteren in een grondige reconstructie van een fundamenteel debat in het continentale denken, en een beter begrip van Benjamin's werk en de fenomenologie.

Datum:1 jan 2023 →  Heden
Trefwoorden:Frankfurt School, Phenomenology, Philosophy of History
Disciplines:Continentale filosofie, Fenomenologie, Filosofische antropologie, Filosofie van cultuur, Filosofie van geschiedenis