< Terug naar vorige pagina

Project

De educatieve en communicatieve steunpilaren van de geïntegreerde zorg voor voorkamerfibrillatie

De prevalentie van voorkamerfibrillatie (VKF) is hoog en zal nog verder stijgen. VKF vormt een grote belasting voor het huidige gezondheidszorgsysteem. Onze onderzoeksgroep heeft reeds verschillende observationele studies gedaan om de huidige tekortkomingen in de zorg van VKF patienten in kaart te brengen. Daarenboven hebben we ook verschillende nieuweinterventiesgetest om zo het VKF beleid te optimaliseren. Ondanks voldoende bewijs dat er een interdisciplinair, verpleegkundig-gecoördineerde aanpak vereist is, is er nood aan extra onderzoek hieromtrent. Dit project wil meer inzicht verwerven in de verschillende factoren die bijdragen tot het succes van geïntegreerde zorg, met een focus op de effecten van een gestructureerdeeducatie en gestroomlijnde communicatie.
Datum:1 okt 2017  →  Heden
Trefwoorden:VOORKAMERFIBRILLATIE, GEZONDHEIDSECONOMIE
Disciplines:Cardiale- en vasculaire geneeskunde
Project type:Samenwerkingsproject