< Terug naar vorige pagina

Project

De Economie van Menselijke Ontwikkeling en Social Mobiliteit: Bewijs vanop het Chinese Platteland

Empirisch onderzoek heeft aangetoond dat ontwikkeling tijdens de vroege kindertijd blijvende effecten heeft op latere psychosociale en cognitieve ontwikkelingsuitkomsten. Deze bevinding heeft onderzoekers aangezet tot onderzoek naar onderliggende ontwikkelingsmechanismes. Welke factoren bevorderen of belemmeren ontwikkeling in de prille kindertijd? In de jaren 1990 hadden studies reeds een verband vastgesteld tussen slechte voeding en ondermaatse cognitieve en motorieke vaardigheden bij baby’s en peuters. Recenter hebben een aantal studies aangetoond dat de thuisomgeving eveneens een significante invloed heeft. De betrokkenheid van ouders bij de activiteiten van hun telg speelt een sleutelrol. Voorlezen, verhaaltjes vertellen en liedjes zingen zijn bevorderen vroege taalverwerving en verstandelijke ontwikkeling. Eerder onderzoek naar invloeden vanuit de thuisomgeving beperkte zich echter tot de context van ontwikkelde landen. Gezien de frequentie van cognitieve onderontwikkeling bij kinderen in opkomende economieën, zouden studies in ontwikkelende regio’s – zoals het Chinese platteland – nochtans bijzonder waardevol zijn. Dit onderzoeksproject beoogt daarom de volgende onderzoeksvraag te beantwoorden: Welke ouderlijke handelingen bevorderen of belemmeren ontwikkeling tijdens de prille kindertijd in landelijk China?

Onderzoek naar vroege verwerving van cognitieve en psychosociale vaardigheden is betekenisvol vanuit een individueel en vanuit een maatschappelijk oogpunt. Vanuit een individueel perspectief, is inzicht in de bijdrage van vroege ouderlijke investeringen van centraal belang om de ontwikkeling van baby’s te voeden en om levenslang succes te stimuleren. Vanuit een maatschappelijk perspectief, kan doelgerichte stimulatie van het ontwikkelingsproces intergenerationele mobiliteit ten goede komen, regionale ongelijkheid terugdringen en economische groei aandrijven.

Om de invloed van ouderlijk gedrag op vroege cognitieve en psychosociale rijping te benaderen, analyseren we grootschalige panel datasets uit landelijk China. De datasets werden verzameld in functie van het “Perfecting Parenting Project”. Dit project is een onderdeel van het Rural Education Action Program (REAP). REAP is een onderzoeksorganisatie van het Freeman Spogli Institute for International Studies aan de universiteit van Stanford.

Datum:1 okt 2016  →  Heden
Trefwoorden:Rural China, Early Childhood Development, Human Capital, Parental Investment, Experimental Economics, Economics of Parenting
Disciplines:Landbouw, land- en landbouwbedrijfsbeheer, Toegepaste economie, Economische ontwikkeling, innovatie, technologische verandering en groei
Project type:PhD project