< Terug naar vorige pagina

Project

De dynamiek van aanvullende voordelen en arbeidsmarktsegmentatie. Een vergelijkende case studie analyse in de logistieke en industriële sector in België.

Dit PhD onderzoekt aanvullende voordelen die werkgevers bieden aan hun werknemers bovenop de lonen en die collectief onderhandeld worden door de sociale partners. Deze omvatten zowel zgn. sociale voordelen zoals aanvullend pensioen, hospitalisatie, werkloosheid, als allerhande andere voordelen zoals bedrijfswagen, maaltijdcheques, bonus of winstparticipatie. Aanvullende voordelen of secundaire arbeidsvoorwaarden zijn niet nieuw, maar zijn in de laatste jaren aan een opmars bezig, niet in het minst omdat dit door overheden sterk aangemoedigd wordt (Natali et al, 2014). Er is echter weinig onderzoek naar verricht. Bovendien richtte voorgaand onderzoek zich voornamelijk op de sociale voordelen vanwege de link met de welvaartsstaat. Het doel van dit onderzoek is tweeledig. Ten eerste wordt er getracht inzichten te verkrijgen in de manier waarop deze aanvullende voordelen onderhandeld worden tussen de sociale partners. Hierbij wordt een beroep gedaan op de machtstheorieën (Lévesque and Murray, 2010; Korpi, 1984) en de rol van de vakbonden (Hyman, 2001). Ten tweede bestudeert dit PhD de arbeidssegmentatie als gevolg van de verdeling van deze aanvullende voordelen in het collectieve arbeidsonderhandelingsproces. Hier wordt de link gemaakt met de dualisatietheorie (Emmenegger et al, 2012), maar wordt er getracht verder te gaan dan de nationale institutionele invloed door de rol van de actoren, de strategieën en houdingen t.a.v. aanvullende voordelen, te bestuderen op sector- en bedrijfsniveau. In dit PhD wordt er gefocust op de logistieke en industriële sector in België. Deze vergelijkende case studie tracht hiermee bij te dragen aan de discussie over de rol van de sociale partners in tanende welvaartstaat en arbeidssegmentatie als gevolg van collectief onderhandelde voordelen.

Datum:15 nov 2016  →  15 nov 2020
Trefwoorden:industrial relations, welfare state, Occupational welfare
Disciplines:Toegepaste sociologie, Beleid en administratie, Sociale psychologie, Sociale stratificatie, Sociale theorie en sociologische methoden, Sociologie van levensloop, gezin en gezondheid, Andere sociologie en antropologie
Project type:PhD project