< Terug naar vorige pagina

Project

De differentiële impact van vastgoedfinancialisering op de politieke economie van Duitsland en Frankrijk

Na de wereldwijde recessie van 2007-2008 is de financialisering van vastgoed uitgegroeid tot een goed bestudeerd onderzoeksonderwerp in geavanceerde, kapitalistische samenlevingen en opkomende economieën. Toch blijven er lokale en nationale variaties bestaan, aangezien financialisering een veelvormig en padafhankelijk proces is. Dit onderzoeksproject richt zich op de financialisering van vastgoed in Duitsland en Frankrijk, twee continentale Europese politieke economieën die traditioneel bekend zijn voor hun relatief onbeweeglijke en weinig dynamische vastgoed- en financiële markten. Hoewel dit onderzoeksproject concludeert dat een ongekende groei van huishoudelijke schulden en hypotheek securitisatie niet in sterke mate heeft plaatsgevonden in deze continentale Europese landen, processen van financialisering zijn nog steeds waarneembaar in Duitsland en Frankrijk. Middels een vergelijkende en empirische analyse van de residentiële en commerciële markten van beide landen laat deze studie zien dat de opkomst van beursgenoteerd vastgoed een onderscheidende vorm van vastgoedfinancialisering is in continentaal Europa. Terwijl beursgenoteerde fondsen in Duitsland bijna uitsluitend op het gebied van residentieel vastgoed actief zijn, hebben REITs in Frankrijk de commerciële vastgoedsector gemonopoliseerd.

Datum:1 okt 2013  →  31 jan 2018
Trefwoorden:financialization, political economy, housing
Disciplines:Geomatische ingenieurswetenschappen, Fysische geografie en omgevingsgeowetenschappen, Atmosferische wetenschappen, Atmosferische wetenschappen, uitdagingen en vervuiling, Geologie
Project type:PhD project