< Terug naar vorige pagina

Project

De diasporablik: Een multimethodologisch onderzoeksproject naar diasporafilmbeleid en -representatie in Vlaanderen (2002-2021)

De laatste decennia is diasporacinema sterk naar de Europese voorgrond getreden. Ook in Vlaanderen is deze trend erg relevant en kregen interculturele identiteiten een prominente rol in contemporaine filmnarratieven. Diasporacinema geldt als 'site of struggle' binnen de interculturele samenleving en kan helpen in de deconstructie van Eurocentrische, hegemonische denkpatronen doorheen een transnationale shift. Terwijl diasporacinema traditioneel belicht wordt aan de hand van receptiestudies en tekstueel onderzoek, gaat er veel minder aandacht uit naar de industriële en beleidsdimensies waarbinnen diasporadiscoursen worden geproduceerd en gedistribueerd. Dit project is specifiek geïnteresseerd in de complexe relatie tussen het Vlaamse filmbeleid en de problematiek omtrent diaspora en interculturele diversiteit.Dit onderzoek doorgrondt de politieke, industriële en socioculturele dynamieken van diasporacinema in Vlaanderen. Vanuit een kritisch perspectief onderzoeken we (1) het institutionele kader van het Vlaamse filmbeleid (2002-2021) omtrent diasporaculturen en -cinema bestuderen; (2) de beleidspraktijken rond de productie en distributie van diasporafilms; en (3) de filmische representaties omtrent diaspora.Dit onderzoeksproject betreft een FWO-aspirantschap van Alexander De Man. De hoofdonthaalinstelling is de Universiteit Gent (promotor: Daniel Biltereyst), de Universiteit Antwerpen is partnerinstelling (promotor: Gertjan Willems).
Datum:1 nov 2020 →  Heden
Trefwoorden:MIGRATIE, FILMSTUDIES, DIASPORA, MEDIABELEID
Disciplines:Etniciteit en migratiestudies, Interculturele communicatie, Media- en communicatiebeleid, Politieke economie van communicatie, Filmstudies
Project type:Samenwerkingsproject