< Terug naar vorige pagina

Project

De Demobilisatie van Denkwijzen: Ideeën en Ideologie na Oorlog. Een gevalstudie over Rwandese FDLR rebellen.

Sinds 2001 werden duizenden Rwandese FDLR (Forces Démocratiques pour La Libération du Rwanda) die actiefwaren in Oost-Congo gedemobiliseerd en gerepatrieerd naar Rwanda. De FDLR werd opgericht in 2000 in degemeenschap van, in hoofdzaak, Rwandese Hutu vluchtelingen. Ze staan gekend voor een uitgesproken 'Hutuideologie' die haar wortels heeft in het Rwanda van voor de genocide. Centraal staat een etnisch antagonismetussen Hutu, de meerderheidsgroep in Rwanda, en Tutsi, een minderheid. Deze ideologie staat in sterk contrastmet de ideologie ingevoerd en opgelegd aan de Rwandese samenleving door het Rwandan Patriotic Front (RPF),de dominerende politieke partij van president Kagame. Voor de ex-FDLR rebellen betekent terugkeren naarRwanda niet alleen het oversteken van een fysieke maar evenzeer een ideologische grens. Het onderzoek heefttot doel om de aard van en het (wijzigende) ideeëngoed van deze gedemobiliseerde en gerepatrieerde rebellen tebestuderen. Dit project heeft tot doel om na te gaan of, hoe en waarom de blootstellingen aan deze nieuweideologie verandering brengt - omkering, vervagen of versterken - van "oude" ideeën, overtuigingen en denkwijzen.Het doel is om een bijdrage te leveren tot de studie van post-genocide Rwanda (een internationaal belangrijkecase-studie mbt verzoening en herintegratie) van onderuit, tot de theorievorming mbt de rol van ideologie tijdens enna gewelddadig conflict, en tot het ontwikkeling van onderzoeksmethodologie en -technieken in de studie van "hetdemobiliseren van denkwijzen".
Datum:1 okt 2018 →  30 sep 2020
Trefwoorden:RWANDA
Disciplines:Antropologie