< Terug naar vorige pagina

Project

De DAWN camostat studie voor ambulante COVID-19 patiënten

Met deze studie willen we nagaan of camostat, een geneesmiddel dat al meer dan 30 jaar in Japan en andere Aziatische landen op de markt is, effectief is bij de behandeling van symptomatische COVID-19-patiënten. 
Patiënten die 50 jaar of ouder zijn en zich bij hun huisarts of lokaal triagepunt presenteren met recente COVID-19 symptomen komen in aanmerking voor de studie als de COVID-19 infectie wordt bevestigd met behulp van een snelle antigeentest en als op dat moment geen ziekenhuisopname noodzakelijk is. Indien de patiënten instemmen met deelname aan het onderzoek, worden zij willekeurig toegewezen aan ofwel 2 x 100 mg camostat-tabletten ofwel 2 tabletten placebo, in te nemen 4 keer per dag voor het eten gedurende 7 dagen. De patiënten worden gevraagd om tijdens deze periode en tot dag 30 na inclusie een symptoomdagboek in te vullen. Dit kan met behulp van een app op de smartphone, op de computer of op papier, wat voor de patiënt het handigst is.
De patiënten worden op dag 2, 4 en 30 gebeld door een studieverpleegkundige om te vragen naar symptomen, bijwerkingen en eventuele andere vragen die de patiënten hebben. Op dag 8 wordt de patiënt ook bezocht door een studieverpleegkundige.
Het primaire doel van deze evaluatie van camostat, is nagaan of het ziekenhuisopnames (voor minimaal 24 uur) of overlijden door welke oorzaak dan ook binnen 30 dagen na de randomisatie kan verminderen. 1306 patiënten zullen worden opgenomen in het onderzoek. Andere uitkomsten zijn onder meer het effect op het herstel van de symptomen, de ernst van COVID-19 en de kwaliteit van leven. 

Datum:1 sep 2020 →  31 aug 2021
Trefwoorden:Camostat, Covid-19
Disciplines:Virologie