< Terug naar vorige pagina

Project

De combinatie van de retrospectieve en ruimtelijke theorieën van stemgedrag: retrospectieve positionele evaluaties en steun voor nichepartijen in West-Europa.

 Er is een toenemende steun voor partijen die zich richten op één of enkele politieke kwesties. Deze evolutie zet de traditionele theorieën die het stemgedrag verklaren onder druk. Dit project probeert deze veranderende verkiezingscontext te verklaren door de inzichten van twee belangrijke theorieën van stemgedrag met elkaar te combineren: de theorie van het retrospectief stemmen en de theorie van ruimtelijk stemmen. Het belangrijkste verschil tussen deze theorieën is hun veronderstelling over welke kwesties het belangrijkste zijn voor kiezers: de eerste gaat ervan uit dat kiezers de regeringspartijen evalueren op basis van kwesties waar iedereen het over eens is, terwijl de laatste ervan uit gaat dat kiezers vooral rekening houden met ideologische verschillen. Deze theorieën zijn tot nu toe vooral los van elkaar onderzocht. Dit project brengt hun inzichten samen door de rol van retrospectieve evaluaties van ideologische kwesties in de stemkeuze te onderzoeken, en of dit mechanisme recente electorale ontwikkelingen kan verklaren. Eerst zal ik onderzoeken hoe partijen een sterke reputatie krijgen over hun centrale politieke kwesties. Ten tweede zal ik onderzoeken in welke mate retrospectieve evaluaties van ideologische kwesties de stemkeuze verklaren. Ten derde zal ik een dynamisch perspectief hanteren om te onderzoeken of de combinatie van retrospectief stemmen en ruimtelijk stemmen een verklaring kan bieden voor recente electorale ontwikkelingen in West-Europa.
 

Datum:1 okt 2020 →  30 sep 2023
Trefwoorden:Electoral Behaviour, Retrospective voting theory, Spatial voting theory
Disciplines:Partijpolitiek, Publieke opinie, Stemgedrag