< Terug naar vorige pagina

Project

De christelijke Byzantijnse receptiegeschiedenis van de Griekse versies van het Oude Testament. Algemene tendens gekoppeld aan een specifieke benadering via de Commentaar op Spreuken van Malachias Monachus (kritische editie en studie).

Het onderzoeksobject sensu lato van dit project is de receptie van de verschillende Griekse versies (christelijk en joods) van het Oude Testament in de christelijke Byzantijnse literatuur. Tot op heden is het Nachleben van de Septuagintatekst en zijn verscheidene joodse revisies en christelijke recensies niet uitgetekend. Daar waar recente projecten hun spoor proberen te volgen in het Byzantijnse en middeleeuwse jodendom, zal dit project een eerste en a priori vernieuwende impuls bieden voor de studie van de specifiek christelijke receptiegeschiedenis. Bovenal zal aangetoond worden in welke mate Byzantijnse corpora van nut kunnen zijn voor Septuagintastudies. Om zulke vragen adequaat te kunnen beantwoorden, wordt er naast een contextuele studie van deze christelijke Byzantijnse literatuur ook een diepgravende analyse van een welbepaald werk uitgevoerd. Dit onderzoeksobject sensu stricto is de commentaar op het oudtestamentische boek Spreuken van de (laat)Byzantijnse auteur Malachias Monachus (10e-11e eeuw?). Dit werk zal kritisch uitgegeven en bestudeerd worden vanuit exegetisch oogpunt. Aan de hand van een bronnenonderzoek zal de plaats van Malachias exegese in de patristische en Byzantijnse receptie van dit bijbelboek bepaald worden en zal hij gesitueerd worden in zijn Umwelt. Zijn exegese wordt gekaderd in de Byzantijnse receptiegeschiedenis van de Griekse versies van het Oude Testament.
Datum:1 okt 2009 →  30 sep 2015
Trefwoorden:Patristic exegesis, Textual criticism, Byzantine studies, Septuagint
Disciplines:Talen, Literatuurwetenschappen, Theologie en religiestudies