< Terug naar vorige pagina

Project

De betekenis van de bestaansmiddelenvereiste in het Europees migratierecht

Een van de elementen die in de voorbije jaren veel aandacht heeft gekregen in het migratiebeleid van de Europese Unie is de invloed van migratie op de sociale stelsels van de gastlidstaten. Met het oog op het beschermen van de nationale solidariteitsmechanismen tegen het gebruik ervan door immigranten heeft de Europese Unie in haar juridische migratieinstrumenten voorwaarden ingevoerd die betrekking hebben op het beschikken over voldoende bestaansmiddelen voor het bekomen en het behouden van het recht op verblijf. Deze bepalingen hebben evenwel geleid tot verwarring en arbitraire toepassingen, wat erg problematisch is voor de betrokken personen en instellingen. Dit is onder meer te wijten aan de vage bewoordingen van de relevante bepalingen. Daarenboven werden zij verschillend omgezet in de wetgeving van de lidstaten en nemen de juridische betwistingen over de toepassing van deze vereisten en hun verenigbaarheid met grondrechten toe, en dit zowel op nationaal als op Europees niveau.Dit onderzoek wil op de eerste plaats de betekenis van de vereiste van voldoende bestaansmiddelen in de verschillende EU rechtsinstrumenten analyseren en de toepassing ervan in de lidstaten vergelijken. Het is de bedoeling om het gebrek aan duidelijheid en de inconsistentie duidelijk te maken. Vervolgens zal het onderzoek voorstellen ontwikkelen die moeten bijdragen tot het creƫren van meer rechtszekerheid en tot een beter afstemmen van deze vereiste met de grondrechten en algemene rechtsbeginselen.
Datum:1 jan 2018 →  Heden
Trefwoorden:EU, MIGRATIEWETGEVING
Disciplines:Rechten, Andere rechten en juridische studies