< Terug naar vorige pagina

Project

De beroering van de religieuze ruimte. De belevingswereld van laatmiddeleeuwse kerkgangers in de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekerk (ca. 1450-1566)

Dit proefschrift maakt deel uit van een interdisciplinair BRAIN-be project waarbij onderzoekers uit verschillende instellingen (KU Leuven, UCL en KIK/IRPA) zijn samengebracht om liturgische erfgoed uit de Zuidelijke Nederlanden (1400-1700) te analyseren vanuit iconologisch en historisch-antropologisch perspectief. Het historische kader van Wauters’ dissertatie omvat de complexe evolutie van een stedelijke parochie waarin de grenzen van het maatschappelijke en fysiologische lichaam worden afgetast. Aan de hand van een hypothetische reconstructie van de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekerk (visueel, auditief, olfactorisch en tactiel) kan de gebruikerscontext van onderbelicht gebleven paraliturgische objecten naar voren treden.

Datum:1 okt 2017 →  2 dec 2021
Trefwoorden:iconography, liturgical heritage, ritual theory, iconology, southern netherlands
Disciplines:Kunststudies en -wetenschappen, Curatoriële en aanverwante studies, Geschiedenis, Andere geschiedenis en archeologie, Artistiek ontwerp, Audiovisuele kunst en digitale media, Erfgoed, Muziek, Theater en voorstelling, Visuele kunsten, Andere kunsten, Productontwikkeling, Studie van de regio's
Project type:PhD project