< Terug naar vorige pagina

Project

De beoordeling en verbetering van de kwaliteit van Europese testlaboratoria voor moleculaire oncologie

Een toename van kennis over de moleculaire mechanismen van kankerpathogenese heeft geleid tot de ontwikkeling van nieuwe gerichte therapieën voor verschillende kankertypes. Voor een effectieve behandeling is vaak kennis van de mutatiestatus van bepaalde genen vereist. De ‘European Medicines Agency’ (EMA) en de ‘U.S. Food and Drug Administration’ (FDA) hebben bijvoorbeeld beslist dat de RAS-mutatiestatus gekend moet zijn alvorens het toedienen van cetuximab of panitumumab als therapie voor metastische colorectale kanker (mCRC). De betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van het testen van zulke biomarkers is zeer belangrijk voor klinische besluitvorming en patiëntenzorg, vooral sinds de toename van methoden voor ‘high-throughput sequencing’. Vals positieve en negatieve resultaten zouden kunnen leiden tot het ontzeggen van behandeling aan patiënten die hier voordeel uit zou halen of tot het overmatig gebruik van dure therapieën die zelfs schadelijke neveneffecten kunnen veroorzaken.

De groep Biomedische Kwaliteitszorg van de KU Leuven bied externe kwaliteitscontroles (EQA) aan voor cystic fibrosis, mCRC en niet-kleincellige longkanker (NSCLC) in samenwerking met de ‘European Society for Pathology’ (ESP).

Het uiteindelijke doel van dit project is om de patiëntveiligheid te verbeteren, wat bereikt zal worden door het verbeteren van laboratoriumprestaties tijden EQA deelname en in de dagelijkse praktijk. Allereerst zal de impact van het percentage tumorcellen op de accuraatheid en de interpretatie van het testresultaat nagegaan worden. In een tweede deel worden ‘lastige stalen’, zoals stalen met te weinig tumorcellen of met een slechte DNA kwaliteit, geïdentificeert. Verder wordt nagegaan hoe laboratoria regeren op deze ‘lastige stalen’ en of deze thuishoren in een EQA schema. Het laatste doel van dit project is het in kaart brengen van het netwerk van moleculaire diagnostische laboratoria; De nadruk zal liggen op de testaanvraag, het testrapt en de interpretatie ervan, alsook het doorverzenden van stalen naar een ander laboratorium. Resultaten en nieuwe inzichten zullen gebruikt worden ter optimalisatie van de testprocedure en de organisatie van medische laboratoria, en dit alles om de patiëntveiligheid te verbeteren.

Datum:18 jul 2016  →  Heden
Trefwoorden:Biomarker testing
Project type:PhD project