< Terug naar vorige pagina

Project

De beeldvorming van radicalisering in een multiculturele wereld - de impact van frames en counterframes in nieuwsmedia op stedelijke jeugd

Dit onderzoek wil inzicht verkrijgen in hoe frames op radicalisering en de multiculturele samenleving in het maatschappelijke debat stedelijke jeugd in Nederland en België beïnvloeden. Eerst zal een inductieve frame-analyse op de Belgische nieuws media (2014 - 2018) uitgevoerd worden om zo de dominante frames in het gevoerde debat over radicalisering te bepalen. Vervolgens zal een vergelijkbare frame-analyse uitgevoerd worden op de Nederlandse nieuws media (2015 - 2018), gefocust op de dominante frames rond de multiculturele samenleving. Speciale aandacht zal gegeven worden aan counterframes die een meer genuanceerd perspectief kunnen ondersteunen. Het gebruik en de ontwikkeling van de (counter)frames, van beide analyses, door stedelijke jeugd, zal gemeten worden door diepte-interviews, aangevuld met cross-sectional surveys. 

Datum:1 okt 2017  →  Heden
Trefwoorden:Framing analysis, Radicalization, Multicultural society
Disciplines:Communicatie, Communicatietechnologie
Project type:PhD project